Skip to main content

Britannia Hotel

Alle hotellrom på Britannia er levert med løsningen Clima Click, et klimahimlingssystem som diffuserer tilluften i rommet ved å føre tilluft over himling og etablere kalibrerte spalteåpninger langs veggene som luften presses gjennom.

Resultatet er usynlig ventilasjon som fungerer raskere og mer effektivt enn tradisjonelle diffusorløsninger.