Skip to main content

Clarion Congress

Her er det benyttet Clima Clik system med klimahimlinger i restaurant og lounge-bar.

Kjøling med isvannsbatterier via tilluft over himling.

Kalibrerte tilluft spalter langs vinduer og yttervegger.

Tekniske installasjoner som lys, brannmeldere, høyttalere og sprinklere er integrert i himlingen.

Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg