Skip to main content

Horisont Kjøpesenter

Her kombineres de kreative og de praktiske mulighetene med våre systemer.

Det er benyttet en mikroperforert membran i himling og i de kreative himlingselementene.

Akustikkdempende absorbenter er montert på baksiden av himling.

Kort byggetid krevde en effektiv og fleksibel himling som var ferdigstilt når den ble lukket.
Himlingen ble lukket i enkelt områder etter hvert som tekniske fag ferdigstilte.

Det ble ferdigstilt lukning på 200 – 250m2 pr dag i sluttfasen, plenum var da tilgjengelig for tekniske fag svært nær overtagelses tidspunkt.​

E​lektro, og ventilasjon ligger skjult over himlingen, men lett tilgjengelig for vedlikehold.

Belysning henger i inspeksjonslukene, uavhengig av himling. Sprinkler er integrert i himling.

Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg
Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg
Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg
Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg