Skip to main content

Rockheim

Dato: 2010

Arkitekt: Pir II

Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg

Her er det benyttet en sort akustikk himling, montert mellom betongdragerne.

En horisontalprofil er montert direkte mot drager slik at himlingen følger dennes form.

Sprinklere er integrert i himlingen.

​VVS og ventilasjon ligger skjult over himlingen men lett tilgjengelig for vedlikehold.

Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg
Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg