Skip to main content

St. Olavs Hospital

Dato: 2012

Arkitekt: Ratio Arkitekter

Her er det benyttet ONULUX Light Ceiling i annenhver lysåpning og supplerer auditoriet med lys når dagslyset fra vinduene forsvinner.

LED-lys er montert bak membranen og styres sentralt.

Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg
Overlyshimling-Akustikkhimling-Unolux-Akustikk Badeanlegg